Regler

 • Matchen består av ett set till 25 poäng (poäng på varje boll). Sidbyte sker efter vart tionde poäng. När ett lag har bonuspoäng i starten byter lagen sida då totala poängsumman är tio eller tjugo.
 • Planstorleken är 8x8 meter per planhalva.
 • Spelarbyten är tillåtna och valfria, den enda restriktionen är att herrar byter mot herrar och damer mot damer.  
 • Varje tjej i ett lag ger fyra bonuspoäng. Minst ett av lagen startar med noll poäng.
 • En boll är inne om den berör linjen, om linjen ligger där den ska. Regeln gäller alltså inte om linjen flyttats av vinden eller av en spelare.
 • Spelarna får placera sig var som helst på planen men ska serva i turordning när laget vinner över bollen. Det är inte tillåtet att medvetet (eller omedvetet) hindra servemottagande lag att se servaren. Spelarna flyttar på sig på anmodan från motståndarna.
 • Serven får slås bakom baslinjen över hela spelplanens bredd. Man har ett serveförsök som ska utföras inom 5 sekunder, oavsett vind, sol i ögonen o s v.
 • Nätserve är tillåten om bollen passerar in på motståndarnas planhalva efter att ha berört nätet.
 • Intrång på motståndarens planhalva är fel endast om det stör det andra laget.
 • Nätberöring är ej tillåtet.
 • Bollen får beröras med vilken kroppsdel som helst. Spark är tillåtet i alla sammanhang utom vid serve.
 • Laget har tre tillslag på sig. Block räknas som ett slag. Första slaget efter en blockering (lagets andra) får utföras av vilken spelare som helst, inklusive den spelare som berörde bollen vid blockeringen.
 • Slagbedömning då bollen transporteras på den egna planhalvan: 
  Det enda fel som kan uppstå är om någon spelare fångar/kastar bollen. 
 • Slagbedömning då bollen spelas över till motståndarnas planhalva (anfallsslag): 
  Fingerslag är ej tillåtet.
  För enhandsslag: bollen måste slås till, d v s ej tryckas.

Generellt tillämpas en mycket generös slagbedömning.